Jeugdopleidingsplan

Pijlers

De jeugdwerking van K.H.O. Huizingen bekleedt een centrale plaats in het sportieve beleid van de club. De club wenst dan ook via een kwaliteitsvol jeugdbeleid de basis van haar eerste elftal uit de eigen jeugdwerking te kunnen opbouwen.

De jeugdploegen van KHO Huizingen proberen

 • Technisch verzorgd
 • Attractief
 • Aanvallend

te voetballen - gebaseerd op BALBEZIT.

Kenmerkend hierbij zijn:

 • Opbouw van achteruit
 • Combinatiespel
 • Infiltraties vanuit het middenveld
 • Maken van doelgerichte individuele acties
 • Bedoeling is zoveel mogelijk op de helft van de tegenstander te spelen
 • Bij balverlies wordt geprobeerd de tegenstander zo snel mogelijk vast te zetten (pressing)

De focus in de trainingen en wedstrijden liggen in het aspect van:

 • TECHNIEK
 • SNELHEID VAN UITVOERING
 • CREATIVITEIT
 • DURF

Binnen de jeugdopleiding moet de jeugdspeler centraal staan. Er zal worden ingespeeld op de individuele jeugdspeler. De prestaties en resultaten van wedstrijden zullen in dienst moeten staan van die opleiding. Uiteraard staat het belang van de jeugdspeler boven het belang van de jeugdtrainer/opleider.

Alle betrokkenen binnen de jeugdopleiding staan open en positief tegenover elkaar; eventuele kritiek is opbouwend van aard en wordt op het juiste moment, de juiste plaats en de juiste manier naar voren gebracht. KHO Huizingen draagt Fair-Play hoog in het vaandel. Daarom ook de uitwerking van de gedragsregels, die elke speler aanvaard door de inschrijving in deze club.

De jeugdwerking van KHO Huizingen heeft volgende principes inzake speelgelegenheid in de jeugdelftallen, conform de regels van de KBVB:

 • U6 tot U13: elke speler die deelneemt aan een wedstrijd speelt minstens 50% van de tijd
 • U14 tot U21: 50% speelgelegenheid volgens de nieuwe reglementen van het VFV - trainer registreert de speelminuten

Jeugdopleidingsplan

Met dit jeugdplan stelt KHO Huizingen zijn nieuwe aanpak voor in het kader van de jeugdopleiding. Dit plan dient als handleiding voor de jeugdcoördinatie, trainers, afgevaardigden, spelers en ouders.

Met dit plan nemen we ook de gelegenheid te baat om een paar leefregels en afspraken duidelijk te maken om de goede werking van deze club niet in het gedrang te laten komen. De goede naam die onze club verworven heeft op het gebied van jeugdwerking willen we alleszins verder zetten en verder verbeteren, ten einde een betere doorstroming van onze eigen jeugd naar het eerste elftal te optimaliseren.

Het jeugdopleidingsplan is gedistribueerd onder alle trainers. Elkeen die wenst, kan het jeugdopleidingsplan komen inkijken.