KHO Huizingen opnieuw tweesterrenclub!

Een mooie dubbelslag de afgelopen week voor de club: een geslaagd eetfestijn en een geslaagd auditrapport! In het najaar 2023 was er de driejaarlijkse doorlichting door Double Pass van de jeugdwerking, accommodatie en clubbeleid. Double Pass screent voor Voetbal Vlaanderen de voetbalclubs.
Steeds een pittige oefening die uren vergaderen en voorbereiding vereist maar met trots en voldoening behalen we opnieuw het tweesterrenlabel en dit label is een eerste vereiste om de komende drie seizoenen provinciaal én gewestelijk jeugdvoetbal te kunnen aanbieden.
Een gigagroot woord van dank aan de leden van de auditwerkgroep, de jeugdcoördinatie, het bestuur, de ouderraad, trainers, spelers, begeleiders, ouders, medewerkers en iedereen die zijn steentje bijdroeg. Samenwerking loont.
Het auditrapport zal intern grondig doorgenomen worden en de werk- en verbeterpunten zullen met de clubleden en andere partners gedeeld worden.
De permanente zoektocht naar trainers en medewerkers blijft de eerste uitdaging maar ook de vernieuwing van de accommodatie zetten we hoog op de agenda. Beide punten zijn doorslaggevend om te beslissen of we een club van de huidige omvang kunnen blijven.