Ombudsdienst

KHO Huizingen streeft er naar om zijn jeugdopleiding continu kwaliteitsvol te verbeteren. Daarom stelt de jeugdwerking van KHO Huizingen vanaf het seizoen 2013-2014 een ombudsdienst aan. Deze functie wordt ingevuld door Jana Deknop.

De bedoeling is in hoofdzaak de sportieve cel van de Jeugdwerking, in het bijzonder de TVJO & Jeugdcoördinatoren, te ontlasten van alle niet-sportieve zaken en te beantwoorden aan de noden en behoeften van iedereen die van dichtbij of veraf betrokken is bij onze club.

Bent U jeugdspeler, ouder, grootouder, supporter, trainer of afgevaardigde en heeft U een vraag, voorstel of klacht van niet sportieve aard, dan kan u deze overmaken aan de ombudsdienst.

U kan dus bij hen terecht voor alle organisatorische vragen en sociale thema’s (integratie, financiëel, ...). Sportieve aangelegenheden dienen besproken te worden met jeugdcoördinatoren en/of TVJO.

De ombudsdienst is enkel bereikbaar via volgend emailadres: ombudsdienst@khoh.be.

De procedure is steeds via mail omdat een vraag/probleem/klacht bij voorkeur steeds schriftelijk wordt geformuleerd.

U ontvangt steeds spoedig een antwoord terug.